Regel systemen

Wat is een ‘Regel Systeem’ ?

De term ‘Regel Systeem’ kan refereren naar ieder systeem dat regels aanwent om data te analyseren en op basis hiervan resultaten/oplossingen te genereren.
Dit kan gaan van enerzijds eenvoudige systemen, die instaan voor validatie van gegevens, tot anderzijds complexe systemen waarbij grote hoeveelheden regels enorme hoeveelheden data analyseren.

Waarom een ‘Regel Systeem’ gebruiken ?

Regel systemen zijn in staat om uiterst complexe problemen op te lossen waarbij het bijna onmogelijk is dat 1 persoon alle regels nog zelfstandig kan bevatten, laat staan verwerken.

Verder kan een regel systeem in vele gevallen ook aanduiden hoe een bepaalde oplossing bekomen werd en waarom een bepaalde beslissing genomen werd.

De belangrijkste voordelen van Regel Systemen zijn :

 • Logica en data worden van elkaar gescheiden
  Een onderscheid maken tussen de data en de bedrijfslogica leidt tot een eenvoudiger te onderhouden applicatie en laat toe om in de toekomst deze logica op een eenvoudige manier aan te passen omdat alles in regels beschreven is.
 • Snelheid en schaalbaarheid
  Dikwijls worden “if” condities uitgevoerd die in feite niet moeten uitgevoerd worden. Het ‘Rete algoritme’, vervangt alle if … then operaties door een geoptimaliseerd netwerk met een duidelijk zichtbare snelheidwinst tot gevolg.
 • Centralisatie van kennis
  Door het gebruik van regels wordt een kennis-databank opgebouwd die kan beschouwd worden als ‘de enige waarheid’.
  Voor bedrijfs logica bijvoorbeeld zijn de regels idealiter dermate leesbaar dat ze tevens dienst doen als documentatie.

Hulpmiddelen

Voor het schrijven van regels is de nodige ondersteuning door middel van externe ‘tools’ onmisbaar.
Regels kunnen aangemaakt en beschreven worden op verschillende manieren. Hierbij wordt gedacht aan :

 • Beslissingstabellen
 • Op basis van Wizards
 • Gespecialiseerde editors

Verder moet tevens de nodige ondersteuning aanwezig zijn voor het testen van de regels.
En als laatste moeten de regels, inclusief hun verschillende versies, op een gemakkelijke manier kunnen beheerd worden.

Begrijpbare regels

Regels maken het mogelijk om oplossingen voor moeilijke problemen te beschrijven op een begrijpbare manier. (Regels zijn gemakkelijker leesbaar dan code)
Dikwijls is het voor bedrijfsgebruikers en domein experten gemakkelijker om hun kennis te beschrijven op basis van ‘waarheden’

Voorbeelden die je van experts kan horen :
“Deze kabel is onderbroken als de gemeten weerstand meer is dan 50 ohm”
“Dit product mag enkel aangekocht worden als de prijs lager is dan 10000 EUR”

Door de nadruk te leggen op waarheden in plaats van op ‘hoe iets te programmeren’ zijn deze voorbeelden gemakkelijker weer te geven aan de hand van regels dan met traditionele programmeertalen.

2017-06-19T14:23:28+00:00 november 24th, 2013|Blog|
iSencia Belgium NV
http://isencia.be/wp-content/uploads/2014/11/logo_klein_003.png
BE 0473 757 106
Automation of Knowledge Intensive Business Decisions
Knowledge Management
Decision Management
Business Intelligence
Data analysis
Big-Data Analysis
Troubleshooting Automation
IoT Automation
Beslissingsondersteuning
Robotic Process Automation
RPA
Kennisbeheer
Voorhavenlaan 31/11 9000
Ghent
Gent
Belgium
+32 9 335 22 10
info@isencia.be
Dirk Jacobs
Erwin De Ley