Passerelle voor Robotic Process Automation (RPA)

Passerelle laat toe om op een eenvoudige en grafische manier ‘Robot-taken’ te automatiseren met een zeer snelle ROI zowel op financieel als menselijk vlak.

Laat een robot los op uw big data

RPA of Robotic Process Automation (RPA) is het antwoord op de vraag wat u nu moet aanvangen met die stroom big data waarover iedereen zo enthousiast is. Bij big data gaat het net om die ‘big’: het zijn te veel gegevens, te veel verbanden en te veel taken om nog efficiënt te verwerken met ons menselijk brein. En stel dat we het toch zelf aankunnen, zijn zulke taken heel erg saai en tijdrovend. Daarom kunt u ze beter laten uitvoeren door een software die de interactie tussen de mens en de applicatie verzorgt.

RPA: meer en beter

Wanneer u uw processen om big data te verwerken automatiseert, kunt u dus méér. U kunt het ook beter, want manuele taken betekenen altijd een risico op menselijke fouten. Niet alleen in de automatisering op zich zit een mooie kostenbesparing. Door menselijke fouten zo veel mogelijk te beperken of zelfs te elimineren, vermijdt u ook de financiële schade die ze onvermijdelijk veroorzaken.
Daardoor kunt u met RPA tot 65% kosten besparen waardoor u uw investering in amper zes maanden terugverdient.

Betere dienstverlening

De besparingen zijn mooi meegenomen maar uiteindelijk gaat het om wat u met RPA werkelijk kunt bereiken: meer aandacht voor de kwaliteit van uw dienstverlening. Denk daarbij aan de verwerking van allerlei klantenvragen, aan marketing automatisering, de naleving en de opvolging van vergunningen of risicobeheer bij banken en verzekeringsmaatschappijen.

Programmeerwerk vermijden

Natuurlijk is zo’n RPA-project wel complex, maar met een efficiënte tool, zoals Passerelle, hebt u geen programmeervaardigheden nodig om uw processen te automatiseren. Procesdefinities worden namelijk grafisch weergegeven zodat u de icoontjes via drag & drop kunt koppelen om elke stap in uw proces in een geautomatiseerde flow te gieten.

Hoe pakt u dat concreet aan en welke voordelen kunt u verwachten?

Passerelle, onze software voor kennisbeheer ( http://isencia.be/passerelle ) past perfect in de wereld van RPA

Binnen Passerelle kan een Proces Flow getekend worden: deze flow definieert de regels die gehanteerd moeten worden om tot een geautomatiseerde beslissing te komen. Deze regels kunnen varieren van heel eenvoudige ‘if-then-else’ regels tot complexe decision tables met meerdere parameters.

Een Proces Flow kan manuele repetitieve ‘robot-handelingen’ automatiseren of, indien automatisatie nog niet aan de orde is, de gebruiker begeleiden tijdens het proces zodat alle informatie bij de hand is en het proces hierdoor vlotter verloopt.

Een eenvoudig voorbeeld:

Met betrekking tot een commerciële actie kan een klant een gratis pakket aanvragen. De klant heeft echter enkel recht op dit pakket indien hij reeds voor minstens 100 EUR-producten aangekocht heeft.
Hiervoor wordt gevraagd aan een operator om voor alle aanvragen na te gaan of de klant al dan niet recht heeft op het gratis pakket.
De operator zal hiervoor verschillende acties doen :

  1. Onderzoek van de aanvraag
  2. Opzoeking van de klant
  3. Controle of reeds voor minimum 100 EUR werd aangekocht
  4. Indicatie of de klant recht heeft op het gratis pakket.

RPA heeft tot doel om deze repetitieve taak te vervangen door een flexibele Proces Flow waardoor de operator:

  1. Minder repetitief werk moet uitvoeren en hierdoor meer werkvreugde heeft
  2. Meer tijd heeft voor andere taken.

Passerelle laat toe om:

  1. Deze flow op een eenvoudige manier te implementeren
  2. De minimum aankoopsom als een parameter in te snellen die flexibel kan aanpassen.
  3. De gegevens achteraf te analyseren

Deze Proces Flow ziet er als volgt uit in Passerelle :

demo_customer_purchase

2017-06-19T14:23:27+00:00 februari 17th, 2017|Blog, In de kijker|
iSencia Belgium NV
http://isencia.be/wp-content/uploads/2014/11/logo_klein_003.png
BE 0473 757 106
Automation of Knowledge Intensive Business Decisions
Knowledge Management
Decision Management
Business Intelligence
Data analysis
Big-Data Analysis
Troubleshooting Automation
IoT Automation
Beslissingsondersteuning
Robotic Process Automation
RPA
Kennisbeheer
Voorhavenlaan 31/11 9000
Ghent
Gent
Belgium
+32 9 335 22 10
info@isencia.be
Dirk Jacobs
Erwin De Ley