Passerelle, een IoT Smart System

Passerelle, een IoT Smart System

Ons platform Passerelle is een Smart System bruikbaar binnen diverse domeinen (energie, mobiliteit, telecom en milieu).

 

Welke voordelen haalt u uit het Internet of Things?

De toestellen die klaar zijn voor het Internet of Things zijn uitgerust met intelligente sensoren en meters. Die toestellen bestaan al veel langer dan vandaag. Ze voeren metingen uit en ze sturen de verzamelde gegevens op een veilige manier elektronisch door naar de beheerder. Ze ondersteunen ook de communicatie die tussen de meter en een centraal systeem – zoals een controlekamer – heen en weer gaat.

Het Internet of Things in huis, dat zijn toch koelkasten die zichzelf bijvullen en rolluiken die praten met de verwarming? Wel, misschien is dat zo. Wat belangrijker is voor u als ondernemer :

wat is de meerwaarde van dat fameuze IoT voor uw onderneming ?

Geautomatiseerde bijsturing en beslissingen

Meten is pas weten als er ook ‘iets interessant’ gebeurt met de gemeten IoT data. Een smart system meet niet enkel maar haalt ook value uit de gegevens die afkomstig zijn van meters en sensoren. Het smart system houdt bijvoorbeeld toezicht (smart monitoring), voert analyses uit of verstuurt verwittigingen. Op basis van die informatiestroom kunnen organisaties hun processen bijsturen en automatisch beslissingen nemen op een gestructureerde, reproduceerbare manier.

Een smart system kan in een onderneming voordelen bieden op verschillende niveaus:

 • Gegevens verzamelen rond het gebruik en de prestaties van systemen om een nieuwe, meer efficiënte versie te ontwerpen.
 • Verzamelen, verwerken en presenteren van gegevens om een operator of gebruiker te helpen de juiste beslissing te nemen.
  Bijvoorbeeld: een smart verkeerssysteem detecteert files en biedt alternatieven aan chauffeurs zodat die zonder problemen op hun bestemming aankomen.
 • Gemeten gegevens verzamelen en gebruiken om automatisch actie te ondernemen zonder menselijke tussenkomst
  Bijvoorbeeld:  meldingen versturen bij het overschrijden van drempelwaarden voor luchtvervuiling.

Op grotere schaal kunnen we binnen het Internet of Things de datacommunicatie afkomstig van verschillende soorten sensoren met elkaar combineren tot een smart infrastructure, gericht op een verbetering van processen die het resultaat zijn van interactie tussen verschillende deelprocessen.
Een typisch voorbeeld zijn smart grids die het energieverbruik en lokale energieproductie beter op elkaar afstemmen.

De componenten van een Smart Infrastructure

 • Data
  Alles begint bij data, veel data. Een massa gegevens vormt het epicentrum van elke smart infrastructure. Het systeem moet gegevens kunnen verwerken uit verschillende bronnen en in verschillende formaten.
 • Analyse
  Door de juiste mathematische modellen los te laten op correcte, selectieve samples van die gegevens, of door gegevens zorgvuldig met elkaar te combineren, kan het systeem losse, betekenisloze gegevens omvormen tot waardevolle informatie. Die informatie vormt dan weer de basis voor betrouwbare besluitvorming.
 • Decision Making
  Het systeem bevat een rules engine voor manuele, semi-automatische en automatische besluitvorming.
 • Feedback
  Een smart infrastructure moet simultaan verschillende systemen kunnen bevragen en die gegevens gebruiken voor continue optimalisatie. De feedbackcyclus van gegevens is fundamenteel om de decision making bij te sturen als dat nodig is.

Smart Systems en Passerelle

Passerelle is een Smart Infrastructure System dat wordt ingezet voor energie, mobiliteit, telecom en milieu.
Zo wordt het door telecombedrijven gebruikt voor remote monitoring en onderhoud van duizenden toestellen bij eindgebruikers.
De leverancier kan op die manier een efficiënte klantenservice bieden.

Om in een dergelijke omgeving problemen efficiënt op te lossen zijn deze stappen nodig:

 • Een snelle diagnose die de juiste oorzaak identificeert
 • Correct bepalen van de opties die in aanmerking komen om de situatie te corrigeren
 • Selecteren en implementeren van de juiste repair-actie

Het First Time Right principe, dat zowel snelheid als correctheid impliceert, is hier essentieel. Maar zonder geschikte tools wordt het repair-proces uiterst foutgevoelig en duur. Een technicus die zonder ondersteunende software ter plaatse wordt gestuurd, beschikt nooit zelf over alle expertise. Mogelijk moet hij een beroep doen op de kennis van collega’s, die niet altijd onmiddellijk beschikbaar zijn. Zo kan het herstelproces aanzienlijke vertraging oplopen. Nog moeilijker te diagnosticeren zonder degelijke tool zijn de problemen die slechts sporadisch opduiken. Wanneer een technicus ter plaatse komt, werkt vaak alles perfect net op het moment dat hij een meetproef uitvoert.

In een dergelijke context is Passerelle als ondersteunende tool onontbeerlijk voor het verzamelen van remote data in de complexe infrastructuur en voor verdere analyse en diagnose ter ondersteuning voor de field engineers. In sommige omstandigheden kan men nog verder gaan en Passerelle de herstellingen automatisch laten uitvoeren. De mogelijke voordelen zijn duidelijk: een verhoogde efficiëntie, kortere oplostijden, lagere kosten en een grotere ‘First Time Right’.

De voordelen van Passerelle als smart system

 • Medewerkers kunnen relevante informatie (sensor data) verzamelen zonder zich te verplaatsen.
 • Mensen met verschillende vaardigheden werken nauw samen binnen een geïntegreerd platform.
 • Gespecialiseerde kennis wordt gecentraliseerd en is op een uniforme manier toegankelijk.
 • Flows voor analyse en diagnose vormen een leidraad bij de interactieve oplossing van problemen of voor optimalisatie van het systeem.
 • Problem solving kan zelfs volledig geautomatiseerd worden.
 • Op basis van de reparatiehistoriek kan men detecteren wanneer componenten onderhoud nodig hebben en dat eventueel geautomatiseerd uitvoeren.

Predictive Maintenance

Uiteraard is voorkomen beter dan genezen. Een smart infrastructure kan zich geen uitval van componenten of onvoorziene downtime veroorloven. Ook hier biedt Passerelle toegevoegde waarde: door kritieke parameters continu te monitoren, worden problemen in een vroeg stadium ontdekt. Door intelligente analyse van historische gegevens en events kan Passerelle waarschuwen wanneer onderhoud of interactie nodig zijn. Vervolgens kan Passerelle semi- of volledig automatische repair-acties uitvoeren. Op basis daarvan kan de planning van interventies worden bijgestuurd.

Dus bij Predictive Maintenance gaat het om het voorspellen wanneer een ‘gewenst event’ voorkomt. Door continue monitoring en analyse in combinatie met voorspellende modellen, zorgt u voor de juiste aanpassingen zodat het gewenste effect bereikt wordt.

2017-06-01T16:55:38+00:00 juni 1st, 2017|Blog, In de kijker|
iSencia Belgium NV
http://isencia.be/wp-content/uploads/2014/11/logo_klein_003.png
BE 0473 757 106
Automation of Knowledge Intensive Business Decisions
Knowledge Management
Decision Management
Business Intelligence
Data analysis
Big-Data Analysis
Troubleshooting Automation
IoT Automation
Beslissingsondersteuning
Robotic Process Automation
RPA
Kennisbeheer
Voorhavenlaan 31/11 9000
Ghent
Gent
Belgium
+32 9 335 22 10
info@isencia.be
Dirk Jacobs
Erwin De Ley