Gezondheidsverzekeringen in de VS gebruiken Decision Management Services voor hun Wellness program

We worden almaar ouder – ik vertel je niets nieuws.

Onze gezondheidzorg staat onder grote druk en wordt langzaamaan onbetaalbaar – ik vertel je niets
nieuw.

De grootste hap van ons gezondsheidsbudget souperen we op gedurende de laatste jaren van ons
leven, op de momenten dat we effectief zorg nodig hebben. En dat zou moeten grondig veranderen,
namelijk door meer te investeren in preventie, om ons zo langer gezond te houden – en dat is wel
vrij nieuw.

Alle partijen – mutualiteiten, verzekeringsmaatschappijen, werkgevers, overheid, … – hebben hierbij
baat, en niet in het minst wij zelf ook.

Bepaalde Amerikaanse ziekteverzekeringen hebben een Welness Programma uitgewerkt dat ze
verkopen aan hun klant-bedrijven. De bedoeling is de werknemers van die bedrijven te motiveren
om ‘zich goed te gedragen’, althans wat gezondheid betreft, en hun dan ook effectief te belonen bij
goede resultaten. Die beloning kan bestaan uit bonussen, of geschenkbonnen, of andere voordelen,
te kiezen door het bedrijf zelf.

We kunnen hier van een win-win-win situatie spreken:

 • win voor verzekeringsmaatschappij : het aantal ingediende schadeclaims reduceren en zo het
  bedrag aan uitbetalingen verminderen
 • win voor bedrijven: bewegen heeft een positieve invloed op het algemene welzijn en
  gezondheid, en gezonde werknemers presteren beter
 • win voor werknemers: toename van hun levenskwaliteit

Hoe men te werk gaat:

 • vastleggen van de risico populatie
 • bepalen van aanbevelingen voor een bepaald profiel, gewijzigd gedrag aanleren en
  motiveren om vol te houden
 • Monitoren van de activiteiten
 • beloning gebaseerd op verrichte activiteiten en resultaten

In alle fases worden Decision Management Services gebruikt. We zitten hier immers met een
typische omgeving van veel data, beschikbaar op diverse systemen, uitgebreide beslissingsbomen,
nood aan consistente beslissingen en niet te vergeten flexibiliteit in de beslissingscriteria.

Deze flexibiliteit is uiterst belangrijk. Immers, elk Wellness plan voor elk nieuw bedrijf die het
programma onderschrijft moet uniek zijn. Tevens worden de programma’s na elke evaluatie terug
aangepast.

Enkel door het lostrekken van de Business Logica van de rest van de program code kan dergelijke
flexibiliteit bereikt worden, wegens kortere deployment cycles.

2014-12-09T16:45:31+00:00 oktober 28th, 2014|Blog|
iSencia Belgium NV
http://isencia.be/wp-content/uploads/2014/11/logo_klein_003.png
BE 0473 757 106
Automation of Knowledge Intensive Business Decisions
Knowledge Management
Decision Management
Business Intelligence
Data analysis
Big-Data Analysis
Troubleshooting Automation
IoT Automation
Beslissingsondersteuning
Robotic Process Automation
RPA
Kennisbeheer
Voorhavenlaan 31/11 9000
Ghent
Gent
Belgium
+32 9 335 22 10
info@isencia.be
Dirk Jacobs
Erwin De Ley