Decision Management

Decision Management 2017-06-20T10:17:52+00:00

decision management general icon - v2

Bedrijfprocessen worden gestuurd door operationele beslissingen, die gebaseerd zijn op expert kennis. Ze kunnen enkel efficiënt geïnformatiseerd
worden met behulp van een Decision Management Systeem.

Wat is een Decision Management Systeem?

Een intelligente Business Process Management (BPM) aanpak is het structureel verbeteren van bedrijfsprocessen ten opzichte van een archaïsche structuur, en dit op een consistente manier ter verbetering van de resultaten. Voor bepaalde processen is de workflow echter niet éénduidig en wordt gekenmerkt door een complexe boomstructuur.
De operationele beslissingen die de workflow correct moeten sturen doorheen die complexe structuur moeten dus ook goed gekend zijn en gemodeleerd worden om effectief een renderende bedrijfsoptimalisatie te bekomen. En daarin ligt de meerwaarde van een Decision Management Systeem.


Medewerkers nemen dagelijks grote hoeveelheden operationele beslissingen, zowel bewust als onbewust. De juistheid ervan is echter sterk afhankelijk van de kennis, de ervaring, het oplossingsgericht denken, … van de medewerker, en is dus geen constante in het beslissingsproces.

Vandaar is het belangrijk de gekende logica, die een beslissingsproces stuurt, vast te leggen in exacte regels (‘rules’) om vervolgens operationele beslissingen geheel of gedeeltelijk te automatiseren.

De bedoeling is om op het einde van een proces flow een optimaal, reproduceerbaar resultaat te leveren (vb de oplossing van een probleem, het opstarten van een repair actie, de behandeling van een klacht, de keuze van een juist product, … ).
Om complexe proces flows te ontwerpen en te onderhouden is het onontbeerlijk dat het beheer van de Business Logica, dus van de regels, duidelijk gescheiden blijft van de proces software.

Zo vereisen veranderingen in de regels geen aanpassingen in de software die de workflow definieert.

Alleen op die manier kan een hoge graad van flexibiliteit en snelle interactie geboden worden bij gewijzigde situaties. Dus die opsplitsing moet teruggevonden worden in een Decision Management System.
Uitgevoerde flows, met daaraan gekoppeld de genomen beslissingen, moeten achteraf kunnen geanalyseerd worden. Dus de historie van alle uitgevoerde flows en de beslissingen die de flow hebben gestuurd, moeten bewaard worden.
Op die manier kunnen de resultaten van verschillende benaderingen van eenzelfde proces onderzocht en vergeleken worden om uit te leren welke de (meest) gewenste is, zodat verdere optimalisatie kan gebeuren, zowel op vlak van de workflow als van de beslissingslogica.

Wanneer helpt een Decision Management System?

Niet elke organisatie heeft baat bij een Decision Management Systeem. Om af te wegen of het al dan niet interessant is, moeten de dagelijkse operationele beslissingen in kaart gebracht worden. De overstap zal pas een meerwaarde bieden indien deze worden gekenmerkt door 1 of meerdere van de volgende eigenschappen:

  • groot volume aan beslissingen
  • groot aantal beslissingspaden met hoge complexiteit (uitgebreide beslissingsboom)
  • data nodig voor gefundeerde beslissingen verspreid beschikbaar op diverse systemen
  • hoge graad van herhalingen
  • precisie en consistentie vereist
  • frequente wijzigingen in beslissingslogica
  • direct effect op interactie met klanten, leveranciers, medewerkers …

Voordelen van een Decision Management System

De invoering van een Decision Management Systeem moet in een positieve ROI resulteren door enerzijds kostenbesparingen, anderzijds door omzet toename.

Kosten besparing

Omzet toename

Het is evident dat niet alle beslissingsprocessen volledig geautomatiseerd kunnen worden door een Decisions Management System. Menselijke interactie is vaak nog nodig, of toch dikwijls gewenst. Maar zelfs die processen worden best zoveel mogelijk geautomatiseerd, zodat de user interactief begeleid wordt doorheen keuze opties die effectief bepalend zijn voor de oplossing van zijn
probleem.

iSencia Belgium NV
http://isencia.be/wp-content/uploads/2014/11/logo_klein_003.png
BE 0473 757 106
Automation of Knowledge Intensive Business Decisions
Knowledge Management
Decision Management
Business Intelligence
Data analysis
Big-Data Analysis
Troubleshooting Automation
IoT Automation
Beslissingsondersteuning
Robotic Process Automation
RPA
Kennisbeheer
Voorhavenlaan 31/11 9000
Ghent
Gent
Belgium
+32 9 335 22 10
info@isencia.be
Dirk Jacobs
Erwin De Ley